Záznam průběhu jízdy a analýza provozních dat

Systém pro železniční hnací kolejová vozidla. Slouží jako náhrada mechanických tachografů. Elektronické záznamové zařízení je konstruováno pro použití i na elektrické trakce.

TT-43.1A - aplikace pro nové vlakové jednotky

TT-43.1B - aplikace pro starší typy lokomotiv

Komponenty zařízení:

 • ovládací jednotka s klávesnicí a displejem,
 • zobrazovací jednotka s ručkovým ukazovatelem,
 • záznamová jednotka,
 • čidlo rychlosti,
 • čidlo tlaku vzduchu v brzdovém potrubí,
 • kabeláže k propojení jednotlivých komponentů soupravy.

S první dodávkou poskytujeme vyhodnocovací uživatelský program.

 

 

 

Zobrazovací a ovládací jednotka

Zobrazovací a ovládací jednotka

Zobrazovací jednotka s ručkovým ukazovatelem a ovládací jednotka s klávesnicí umožňují:

 • Analogové zobrazení rychlosti v rozsahu 0 až 120 km/hod nebo v rozsahu dle požadavku uživatele s možností regulace jasu osvětlení stupnice
 • Digitální zobrazení rychlosti na displeji ovládací jednotky
 • Zobrazení hodnoty tlaku v brzdovém potrubí na displeji ovládací jednotky
 • Signalizaci ztráty záznamu diodou LED (signalizuje poruchu tachografu)
 • Signalizaci naplnění obsahu paměti diodou LED
 • Signalizaci poruchy čidla diodou LED (signalizuje výpadek jedné nebo více fází čidla rychlosti)
 • Signalizaci překročení maximální povolené rychlosti vozidla diodou LED

Dále umožňují zadávání parametrů do záznamové jednotky pomocí klávesnice. Zadávání parametrů je dvouúrovňové:

 • strojvedoucím - volný přístup k zadávání údajů do tachografu strojvedoucím,
 • servisní obsluhou - zakódovaný přístup určený pouze pro servisní obsluhu.

Multifunkční displej umožňuje vyvolání a zobrazení následujících údajů:

 • Reálného času (základní režim displeje)
 • Data - automatický režim s možností korekce data servisem nebo po vozidlové sběrnici
 • Celkové ujeté dráhy v km - automatické načítání ujeté dráhy s možností korekce servisem
 • Denní ujeté dráhy v km s možností nulování strojvedoucím
 • Statistického evidenčního čísla strojvedoucího
 • Čísla vlaku
 • Výchozí stanice pro daný traťový úsek nebo místa střídání lokomotivní čety
 • Hmotnosti vlaku
 • Brzdného režimu
 • Brzdících procent
 • Statistického evidenčního čísla vozidla
 • Domovské služebny vozidla
 • Průměru dvojkolí vozidla v rozsahu 750 až 900 mm nebo podle požadavku uživatele
 • Max. povolené rychlosti vozidla
 • Diagnostických údajů - kontrola správné funkce připojených signálů a agregátů, příčina pravděpodobné poruchy soupravy atd.
 • Výrobního čísla soupravy tachografu

Záznamová jednotka

Záznamová jednotka

Provozní záznam vozidla s délkou min. 200 000 km

Záznamová jednotka je umístěna v libovolném místě vozidla. Umožňuje: 

 • Provozní záznam vozidla s délkou záznamu min. 200.000 km. Záznam provozu probíhá s četností po 0,1 ms.
 • Záznam rychlosti vozidla a dalších 48 signálů z vozidla. Záznamy je možné číst na notebooku, jsou vyhodnocovány pomocí programového vybavení dodávaného výrobcem tachografu.
 • Využití osmi reléových výstupů

Jde o čtyřfázové optické čidlo - dvě fáze postačují pro snímání rychlosti vozidla a rozlišení směru jízdy, zbývající dvě fáze jsou využity jako rezervní. Při výpadku některé z fází je tato porucha signalizována na zobrazovací jednotce diodou LED, funkce soupravy je však zachována v plném rozsahu. Souprava je funkční i při výpadku dvou fází čidla.

Čidlo je umístěno na ložiskovém domku dvoukolí, mechanické rozměry umožňují náhradu za čidla rychlosti Metra a Hasler. Mechanická konstrukce odpovídá ztíženým provozním podmínkám.

Napájeno je ze zdroje, který je součástí záznamové jednotky tachografu.

V soupravě lze použít čidlo tlaku DMP 331 nebo po dohodě jiné čidlo.

Kabeláž k propojení čidla rychlosti se záznamovou jednotkou je, z důvodu snadné montáže a demontáže čidla rychlosti za provozu, dělená na dvě části. K propojení jednotlivých částí se předpokládá buď využití propojovací skříňky, nebo lze propojení realizovat prostřednictvím konektoru dodávaného výrobcem tachografu. Předpokládaná délka kabeláže od čidla rychlosti k propojovací skříňce, resp. konektoru, je cca 1,5 m, od propojovací skříňky, resp. konektoru, k záznamové jednotce je cca 4 m (podle typu vozidla). Po dohodě s výrobcem lze kabeláž dodat v délkách podle požadavku uživatele.